بیماری میگرن

بیماری میگرن، میگرن سردرد شدیدی است که به صورت تپش در سر رخ می دهد و ممکن است باعث حساسیت شدید به صدا و حالت تهوع شود.

سلامت بدن و شاد زیستن

سلامت بدن و شاد زیستن ، بهترین و مهمترین دارایی افراد در زندگی فردیست. همه ما میدانیم افرادی که از بیماری های مختلف رنج میبرند، حاضرند برای اینکه یک روز در سلامتی و آرامش باشند، همه چیز خودرا بدهند. 

سلامت چشم با طب سنتی

سلامت چشم با طب سنتی ، ساختمان چشم انسان شبیه به کره است در قسمت جلوی چشم یک پنجره شفاف به نام قرینه وجود دارد که نور محیط اطراف وارد قرینه می شود.

بیماری لوپوس چه نوع بیماری است

بیماری لوپوس چه نوع بیماری است ، رایج ترین بیماری روماتولوژی است، لوپوس به بیماری خود ایمنی گغته می شود که بر روی بسیاری از قسمت های مختلف بدن تاثیر می گذارد.

سلامت جسمانی چیست

سلامت جسمانی چیست ، کلا مربوط به دور بودن از بیماری ها است که از طریق تمرینات ورزشی و فکر و تحریک ذهن، مطالعه کتاب های مناسب و مصرف غذاهای مغذی بدست می آید.